LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "AVRAM IANCU" ZALAU, SALAJ

"Drumul tău spre performanță!"

Plan de şcolarizare-an şcolar 2022-2023

       Ciclul primar

       2 clase pregătitoare, cu predare în limba română;

      2 clase a I-a, cu predare în limba română;

       Ciclul gimnazial 

        2 clase a V-a, din care:

        1 clasă tradițională cu predare în limba română;

        1 clasă cu profil sportiv (atletism-fete, băieți;mozaic);

        Modalitatea de participare la probele de aptitudini va fi comunicată ulterior.

        Ciclul liceal – o clasă a IX-a- profil sportiv:

 • 1/2 clasă: atletism-băieți, fete;
 • 1/2 clasă: mozaic-volei, fotbal, box, lupte libere, handbal, tenis de câmp, tenis de masă;

PROBE SPORTIVE PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A IX-A

 ATLETISM:

1. PROBE PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR  MOTRICE:

Triatlon „A” sau „B”- la alegere

 1. triatlon „A”: 60  m.p. cu start de  sus; săritura în lungime cu elan; 800 m.p.

 2. triatlon „B”: 60 m.p. cu start de jos; săritura în lungime cu elan; aruncarea mingii de oină la distanţă

 2. PROBE SPECIFICE:

          O probă la alegere din:

 •  100 m.p. (sec)
 •  200 m.p. (sec)
 • 800 m.p. (min)
 • 2000 m (fete), 3000 m (băieţi)
 • 1500 m. obstacole (min)
 • săritură lungime (m)
 •  aruncare greutate (m)
 • aruncare suliţă (m)

VOLEI

    1. PROBE PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR  MOTRICE:

      a. săritura în lungime de pe loc (cm)

      b. deplasare înainte şi înapoi 8 x 6 m. (sec)

      c. detentă cu desprindere de pe ambele picioare, de pe loc (cm)

    2. PROBE SPECIFICE

     a.Serviciu de sus din faţă în zonele 1-5, 10 execuţii (nr. reuşite);

      b.Lovitura de atac prin procedeu preferat 10 execuţii (nr. reuşite);

      c. Joc bilateral 3x3, 4x4, 6x6, în funcţie de nr. candidaţilor- se apreciază calitatea execuţiilor tehnico-tactice, în funcţie de specificul postului pe care îl ocupă în echipă;

BOX

    1. PROBE PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR  MOTRICE:

      a. Flotări (nr. executii)

      b. “Echer” (nr. execuţii)

      c. Sărituri cu genunchii la piept (nr. executii)

    2. PROBE SPECIFICE

    1. Box cu umbra (2 minute) Procedee tehnice de bază:  poziţia de gardă şi deplasarea în ring  poziţia corectă a mişcării braţelor în funcţie de procedeele de lovire: - lovitura directă la cap şi la corp - lovitura laterală cap-corp, alternativ - lovitura oblică de sus în jos - blocajul

     2. Box cu partener (2 minute) în condiţii regulamentare

FOTBAL

    1. PROBE PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR  MOTRICE:

      a. Alergare de viteză 50 m cu start de sus (sec.)

      b. Alergare de rezistenţă 2000 m (min.)

      c. Forţa musculaturii abdominale Nr. execuții în 30 sec.

    2. PROBE SPECIFICE

     a.Şut la poartă de lângă minge statică 10 execuţii (nr. reuşite)*

      b.Dribling printre 5 jaloane **

      c. Controlul balonului ***

      d.Joc bilateral pe teren redus 2x10 minute

      * Mingea trebuie să treacă printre barele porţii regulamentare fără să atingă solul. Şutul se execută de la 16 m.  

      **Jaloanele sunt situate la 3 m unul faţă de celălalt. Elevul şi mingea se află la distanţa de un metru faţă de primul jalon. Traseul se parcurge dus-întors.

       *** Controlul balonului prin lovituri succesive, fără ca acesta să atingă solul (cu orice segment al corpului, permis de regulament). Se acordă două încercări, notându-se cea mai bună.

HANDBAL

    1. PROBE PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR  MOTRICE:

      a. Alergare de viteză 30 m cu start de sus (sec)

      b. Săritura în lungime de pe loc (cm)

      c. Aruncarea mingii de handbal la distanţă (m)

      d.Ridicări ale trunchiului din culcat dorsal la 900, palmele la ceafă în 30” (nr. execuţii)

       e.Alergare de rezistenţă 800 m (F) / 1000 m (B) (min.)

    2. PROBE SPECIFICE

    1. Structură tehnică*

     2. Joc bilateral– două reprize de 15 minute fiecare

     * Structura tehnică – Pasarea mingii în trei cu schimb de locuri, urmată de aruncare la poartă efectuată (procedeul la alegere) de elevul evaluat, de la semicercul de 9 m.

LUPTE LIBERE

 1. PROBE PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR  MOTRICE:

      a. Săritura în lungime de pe loc (cm)

      b. Mobilitatea coloanei vertebrale în plan anterior (cm)

      c. Tracţiuni din atârnat la bara fixă (nr. repetări) –primele trei categorii

      d.Tracţiuni din atârnat la bara fixă (nr. repetări) –următoarele patru categorii

       e.Tracţiuni din atârnat la bara fixă (nr. repetări) –ultimile trei categorii

    2. PROBE SPECIFICE

    1. Răsturnări în pod (nr. execuţii)

     2. Luptă –2 reprize, în condiţii regulamentare

TENIS DE CÂMP

 1. PROBE PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR  MOTRICE:

      a. Săritura în lungime de pe loc (cm)

      b. Alergare de viteză 30 m cu start de sus (sec)

      c. Alergare de rezistenţă 800 m fete şi 1000 m băieţi (min)

    2. PROBE SPECIFICE

    1. Serviciu scurt cu F şi R, câte 5 execuţii (număr de reuşite)

     2. Joc de simplu în condiţii regulamentare – 1 set

TENIS DE MASĂ

 1. PROBE PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR  MOTRICE:

      a. Săritura în lungime de pe loc (cm)

      b. Deplasare laterală cu paşi adăugaţi pe distanţa 4 m (dusîntors) – 10 repetari (sec)

      c. Aruncări şi prinderi ale mingii de tenis de câmp la perete, distanța 2 m, 15 executii (sec)

    2. PROBE SPECIFICE

    1. Serviciu la punct fix –10 execuţii (nr. reuşite)

     2. Contre F + topspin F din 3 puncte ale mesei cu intensitate medie

     3.Contre F+R combinat cu topspin F+R din colţul de R cu intensitate mare

INFORMAŢII PRIVIND ADMITEREA ÎN CLASA A IX-A

 • 16-17 Mai 2022: Înscrierea pentru probele de aptitudini, prezentând: Anexa la fișa de înscriere în licee, copia Certificatului de naștere;

  18-20 Mai 2022: Desfășurarea probelor de aptitudini, începând cu ora 9:00;

  23 Mai 2022: Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini. Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini;

  27 Mai 2022: Transmiterea rezultatelor în format electronic și în scris către Comisia Județeană de Admitere. 

           - existența avizului medical favorabil participării la probele sportive, cu mențiunea “Apt pentru efort fizic”;
           - existența cărții de identitate.
           - Participarea la probele de aptitudini se realizează obligatoriu în echipament sportiv adecvat.
           - Elevii declarați admiși, în urma prezentării la probele de aptitudini, care se înscriu în grupa de Mozaic trebuie să fie legitimați la cluburi sportive afiliate federațiilor sportive de specialitate.
           - Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini.
 

 

„O şcoală a performanţei, o şcoală pregătită  să dea mâna cu viitorul!”
  Ştiri  
  Paula Todoran- cea mai bună clasare din delegaţia României la Campionatul Mondial de Semimaraton  
  2016-03-29 10:56:16  
 

Cea mai bună clasare din delegaţia României la Campionatul Mondial de Semimaraton

 
  Paula Todoran și-a realizat visul  
 

Paula Todoran s-a calificat la Jocurile Olimpice din Brazilia 

                     

 
  Catalin Marian, sportivul anului la LPS Avram Iancu Zalau  
 

Cătălin Marian, sportivul anului la LPS "Avram Iancu" Zalău